Diecezja Białostocka
Diecezja Bydgoska
Diecezja Częstochowska
Diecezja Gdańska
Diecezja Kaliska
Diecezja Katowicka
Diecezja Krakowska
Diecezja Lubelska
Diecezja Łódzka
Diecezja Pelplińska
Diecezja Poznańska
Diecezja Rzeszowska
Diecezja Wrocławska
Diecezja Zielonogórsko-Gorzowska
Diecezje Warszawskie

Działania na rzecz klauzuli sumienia farmaceutów

 

Projekt ustawy o zawodzie farmaceuty

Konsultacje publiczne VII 2019   Tu jest dostępny projekt i opinie

Komentarz SFKP - List do Ministra Zdrowia - 26.07.2019 r.: 
MZ_ustawa_o_zawodz.26.07.2019-1.pdf

Pismo do NIA - 26.07.2019 r.: NIA_ustawa_o_zawodz.26.07.2019.pdf

Odpowiedź Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła - 16.10.2016 r.:
KR _1_16.10.2016.pdf
KR _2_16.10.2016.pdf
 

Petycja złożona do Sejmu - 17.05.2017 r.

Petycja w sprawie zmiany ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2016 r. poz. 2142 ze zm.) w zakresie dotyczącym możliwości odmowy przez farmaceutę albo technika farmaceutycznego wydania albo zapewnienia nabycia produktu leczniczego - złożona 17.05. 2017 r.

Treść Petycji złożonej do Sejmu

Opinia Biura Analiz Sejmowych z dnia 08.11.2017 r.

Dezyderat nr 82 Komisji do Spraw Petycji do Ministra Zdrowia w sprawie wprowadzenia klauzuli sumienia dla farmaceutów z dnia 25 stycznia 2018 r.

Prace w Senacie

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, ustawy o diagnostyce laboratoryjnej oraz ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej DRUK 1034

Opinia Stowarzyszenia Farmaceutów Katolickich Polski - 1034_sfkp.pdf


©Stowarzyszenie Farmaceutów Katolickich Polski 2023 O nas Diecezje Kontakt
Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności serwisu