Diecezja Białostocka
Diecezja Bydgoska
Diecezja Częstochowska
Diecezja Gdańska
Diecezja Kaliska
Diecezja Katowicka
Diecezja Krakowska
Diecezja Lubelska
Diecezja Łódzka
Diecezja Pelplińska
Diecezja Poznańska
Diecezja Rzeszowska
Diecezja Wrocławska
Diecezja Zielonogórsko-Gorzowska
Diecezje Warszawskie

O nas

Cele Stowarzyszenia Farmaceutów Katolickich Polski

Cele stowarzyszenia realizowane są przez:

Historia Stowarzyszenia Farmaceutów Katolickich Polski (SFKP)

W 1947 r. w Rzymie w ramach Pax Romana powstał Międzynarodowy Ruch Intelektualistów Katolickich, Podsekretariatem Farmacji kierował Francuz Maurycy Parot, który w 1950 r., z okazji Roku Świętego zorganizował w Rzymie I Kongres Farmaceutów Katolickich. Na tym kongresie przekształcono Podsekretariat w Federację Farmaceutów Katolickich. Od 1956 r. organizacja farmaceutów zostaje uznana jako niezależna i przyjmuje nazwę Federation Internationale des Pharmaciens Catoliques (FIPC). Oficjalne zatwierdzenie statutu nastąpiło w 1962 r. i wówczas FIPC została przyjęta do Międzynarodowej Organizacji Stowarzyszeń Katolickich. FIPC zrzesza Krajowe Organizacje Farmaceutów Katolickich i reprezentuje je wobec organizacji międzynarodowych.

W 1984 r. grupa farmaceutów polskich, głównie z Poznania, nawiązała współpracę z FIPC zakładając SFKP w Polsce przy wydatnej pomocy aptekarza niemieckiego Paula Brökera. SFKP działa nieoficjalnie. Oficjalnie zarejestrowanie Stowarzyszenia Farmaceutów Katolickich Polski stało się możliwe dopiero w 1991 r., odbyło się to 23 grudnia tegoż roku w Sądzie Wojewódzkim w Poznaniu. Pierwszym prezesem została mgr farm. Barbara Fiklewicz-Dreszczyk.

W 1999 roku wychodzi pierwszy numer Biuletynu SFKP publikujący między innymi aktualne wydarzenia w Federacji, materiały formacyjne, problemy zawodowe farmaceutów. W 2000 roku Stowarzyszenie obrało za patronkę błogosławioną Marię Sagrario, farmaceutkę i karmelitankę hiszpańską zamordowaną przez komunistów w 1936 roku.

Podstawową jednostką organizacyjną Stowarzyszenia jest Koło. Zasięg działania Koła na ogół obejmuje teren diecezji. Od 1992 roku w Polsce powstało trzynaście Kół. Obecnie Przewodniczącą SFKP jest dr Małgorzata Prusak (mprusak1@poczta.onet.pl). Asystentem kościelnym jest ks. dr Adam Sikora z Poznania. Stowarzyszenie nasze uczestniczy w pracach Międzynarodowej Federacji Farmaceutów Katolickich (FIPC), której jest członkiem, a także bierze udział w międzynarodowych kongresach i dzieli się wzajemnie doświadczeniami z zakresu pracy zawodowej farmaceutów.

 


©Stowarzyszenie Farmaceutów Katolickich Polski 2024 O nas Diecezje Kontakt
Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności serwisu