Diecezja Białostocka
Diecezja Bydgoska
Diecezja Gdańska
Diecezja Kaliska
Diecezja Katowicka
Diecezja Krakowska
Diecezja Lubelska
Diecezja Łódzka
Diecezja Pelplińska
Diecezja Poznańska
Diecezja Rzeszowska
Diecezja Wrocławska
Diecezja Zielonogórsko-Gorzowska
Diecezje Warszawskie

APEL O DOPISANIE KLAUZULI SUMIENIA DO USTAWY O ZAWODZIE FARMACEUTY

WYPOWIEDZMY SIĘ W NASZYCH SPRAWACH!

17 libca b.r. ukazał się projekt ustawy o zawodzie farmaceuty do konsultacji społecznych. Każdy z nas może wysłać  swoje  uwagi  z  tym,  że  trzeba  zrobić  to  jak  najszybciej  do  końca miesiąca.  Pod  czerwonym  napisem  Projekt  ustawy  o  zawodzie  farmaceuty znajduje się koperta z napisem: wyślij komentarz do projektu. Zachęcamy do wysłania swoich uwag, a w szczególności prośby o wprowadzenie zapisu na temat  klauzuli  sumienia  farmaceuty.  Można  wysłać  taki  komentarz: Jako farmaceuta domagam się dopisania do ustawy o zawodzie, który wykonuję na co dzień możliwości skorzystania podczas czynności zawodowych z klauzuli sumienia. Jest to dla mnie bardzo ważne. Proponuję wprowadzenie do art. 34 projektu ustawy o zawodzie farmaceuty przepisu o brzmieniu: Farmaceuta może odmówić wykonania usługi farmaceutycznej, jeśli jej wykonanie jest niezgodne z jego sumieniem, chyba że odmowa ta mogłaby spowodować stan nagłego zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta.   Zachęcamy   do przeczytania   projektu   i   do   napisania   swoimi   słowami   komentarza   i wskazania  według  swego  uznania,  w  którym  miejscu  miałby  być  ten  zapis. Oczywiście  inne  uwagi  są  także  mile  widziane.  Warto,  a  nawet  trzeba, skorzystać z tej możliwości. Możemy też zachęcić innych farmaceutów.

TU MOŻESZ WYSŁAĆ SWÓJ KOMENTARZ

TU ZNAJDZIESZ PROJEKT

WYPOWIEDZMY SIĘ W NASZYCH SPRAWACH!


©Stowarzyszenie Farmaceutów Katolickich Polski 2021 O nas Diecezje Kontakt
Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności serwisu