Diecezja Białostocka
Diecezja Bydgoska
Diecezja Częstochowska
Diecezja Gdańska
Diecezja Kaliska
Diecezja Katowicka
Diecezja Krakowska
Diecezja Lubelska
Diecezja Łódzka
Diecezja Pelplińska
Diecezja Poznańska
Diecezja Rzeszowska
Diecezja Wrocławska
Diecezja Zielonogórsko-Gorzowska
Diecezje Warszawskie

Monografia o sprzeciwie sumienia farmaceutów

Ciekawe książki, artykuły, prezentacje

Sprzeciw sumienia farmaceutów. Aspekt etyczny, teologiczny i prawny. Autor: Małgorzata Prusak, Wydawnictwo Św. Stanisława BM Kraków 2015.
Liczba stron: 446
Format (wymiary): 14.5x20.5cm
ISBN: 9788374227049

Jesteś zainteresowany nabyciem książki? 
Napisz: zarzad.sfkp@gmail.com 
Zadzwoń: 605257780
Spis treści poniżej

 

Ze wstępu:

Osobom trudniącym się przygotowywaniem leków zawsze stawiano wysokie wymagania dotyczące kwalifikacji zawodowych, a także postaw moralnych. Nie bez przyczyny ukształtował się pewien stereotyp aptekarza jako wzorca uczciwości i sumienności. Sami też farmaceuci dają wyraz trosce o dobre imię swojej profesji w treści formułowanych przyrzeczeń aptekarskich oraz zasad zawartych w kodeksach deontologicznych, wśród których dbałość o dobro pacjenta zajmuje pierwsze miejsce. Niewątpliwie misja i powołanie farmaceuty wpisuje się w etos zawodów medycznych ukierunkowany na ochronę zdrowia i życia pacjenta. Rola farmaceuty nie ogranicza się przy tym jedynie do wydania leku ‒ chociaż niekiedy jest tak postrzegana ‒ ale farmaceuci mogą, a nawet powinni spełniać wobec pacjentów oraz całego społeczeństwa także rolę edukacyjną i wychowawczą[1]. Ponadto katoliccy farmaceuci zachęcani są do tego, by byli świadkami wiary i stali na straży ewangelicznych wartości[2]. Farmaceuta pracujący w aptece jest z racji swojego zawodu pośrednikiem między lekarzem a pacjentem. Nie ulega wątpliwości, że relacja ta wymaga niezwykłej delikatności i szacunku z obu stron. Farmaceuta także, jak inni pracownicy służby zdrowia, musi sprostać wysokim oczekiwaniom i zobowiązaniom ze strony społeczeństwa, które zostały wyrażone w rozporządzeniach i ustawach odnoszących się do zawodów medycznych. Ostatecznie jednak jest on samodzielnym podmiotem moralnym, odpowiadającym w swojej konkretnej sytuacji, także zawodowej, za poznanie prawdy o dobru i realizowanie jej w swoim życiu. Niekiedy może dojść do konfliktu pomiędzy wymaganiami sumienia farmaceuty a oczekiwaniami pacjenta, lekarza bądź społeczeństwa. Szczególnie trudny do rozwiązania konflikt ten okazuje się wtedy, gdy aptekarz zobowiązany jest do sprzedaży środków, których zastosowanie, według rozeznania jego sumienia, jest niemoralne. Zgodnie z wymaganiami etycznymi powinien on odmówić wydania albo dystrybucji takich produktów, aby uniknąć współudziału w rozpoznanym złu.


©Stowarzyszenie Farmaceutów Katolickich Polski 2024 O nas Diecezje Kontakt
Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności serwisu